Vocabulary DAY 13

 1. purchase  (v,n): Mua sắm, sự mua sắm
 2. installment (n): Sự trả góp
 3. Affordable (adj): Phải chăng, hợp lý
 4. Exatly (adv): Chính xác
 5. Auction (n): Đấu giá
 6. Authentic (adj): Thật, đích thực
 7. Charge (v,n): Tính phí, phí
 8. Notice (n): Thông báo
 9. Experienced (adj): Có kinh nghiệm
 10. Instruction (n): Hướng dẫn
 11. Expert (n): Chuyên gia
 12. Warranty (n): Bảo hành
 13. Refund (n,v): Hoàn trả tiền
 14. Subsciber (n): Người theo dõi
 15. Dilivery (n): Sự vận chuyển
 16. Price (n): Giá
 17. Receipt (n): Hóa đơn
 18. Offer (v, n): Đề nghị, sự đề nghị
 19. Carefully (adv): Cẩn thận
 20. Benefit (v,n): Đem lại lợi ích, lợi ích
 21. A variety of = an array of = a range of = a selection of + N số nhiều (prep): nhiều

 

 

You May Also Like

About the Author: bacat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *