Vocabulary DAY 14

Exclusively (adv): Độc quyề Description (n): Sự mô tả Relatively (adv): Khá là, tương đối Spare (adj): Tiết kiệm, dự phòng Preparation (n): Sự chuẩn bị Area (n): Khu vực…

Read more »

Vocabulary DAY 13

purchase  (v,n): Mua sắm, sự mua sắm installment (n): Sự trả góp Affordable (adj): Phải chăng, hợp lý Exatly (adv): Chính xác Auction (n): Đấu giá Authentic (adj): Thật, đích…

Read more »